Naše činnost

Československá sekce

Pomocné sbory RAF

Women's Auxiliary Air Force, zkráceně WAAF - naše nejnovější rozšíření členské základny, ctíme památku všech čechoslováků, jak na východní, tak na západní frontě.

Studená válka

3/4 našich členů prošla základní vojenskou službou, na kterou rádi vzpomínají, proto když je možnost účastníme se akcí, kde můžeme připomenout vojenské dny starší generaci.

Armáda ČR do roku 2005

V posledních letech AČR prošla značnou modernizací a my proto ukazujeme její stav před touto modernizací.

Sekce Sovětského svazu

Velká vlastenecká válka

Sovětský svaz za 2. světové války osvobodil většinu našeho území, proto jsme se zaměřili primárně na něj. NKVD, Kozáci, Námořníci a vše co je spjaté s Rudou armádou.

Studená válka

Jako milovníci historie sbíráme spoustu relikvií a reálií z poválečných let až do současnosti. Reálie máme vystavené v naší kanceláři a používáme je jako drobnou muzejní činnost pro případné návštěvníky, tak i jako předměty denní potřeby při našich setkáních.

Americká sekce

2. světová válka

Několik našich členů se orientuje výhradně na americkou armádu v období 2. světové války. Díky většímu portfoliu našich uniforem jsme schopni se zapojit téměř do každé historické ukázky.

Studená válka

Všichni jsme před lety milovali válku ve Vietnamu a vše s ní spojené, avšak některým tato láska vydržela do současnosti. S válkou ve Vietnamu začali sbírat i další věci, které symbolizují americké know-how a stali se tak symboly studené války.

Německá sekce

Wehrmacht

Rozšířením naší členské základny jsme si "vychovali" své vlastní protivníky a zajatce z řad Velkoněmecké říše.

Ostatní činnost

Vojenská turistika

V čase, kdy nemám žádnou naplánovanou aktivitu, nás najdete na všemožných místech, která jsou spjata s armádami napříč celou Evropou.

Péče o válečné hroby

Další naší volnočasovou aktivitou je péče a úklid kolem pomníků a válečných hrobů, zejména v okolí města  Litvínov.

Společenský život

Během plesové sezóny se snažíme reprezentovat náš spolek na všemožných kulturně-společenských akcích.

Program na objednávku

Pokud chcete i vy vojenský tábor a techniku na Vaší akci, využijte kontaktní formulář v sekci obchod, nebo kontakty.