Naše činnost

Československá sekce

WAAF 1939-1945

Women's Auxiliary Air Force, zkráceně WAAF - ženské pomocné sbory ve Velké Británii, které sloužili výhradně jako technická pomoc a týlové zabezpečení bojujících jednotek.

Studená válka 1948-1991

3/4 našich členů prošla základní vojenskou službou, na kterou rádi vzpomínají, proto když je možnost účastníme se akcí, kde můžeme připomenout vojenské dny starší generaci.

Armáda ČSFR/ČR 1991-2010

Od sametové revoluce prošla naše armáda značnými změnami a modernizací, aby plnila sdandarty NATO, my Vám přiblížíme právě ono období, kdy se přecházelo ze základní vojenské služby k profesionální armádě.

Sekce Sovětského svazu

Velká vlastenecká válka 1941-1945

Sovětský svaz za 2. světové války osvobodil většinu našeho území, proto jsme se zaměřili primárně na něj. NKVD, kozáci, námořníci a vše co je spjaté s Rudou armádou.

Studená válka 1947-1991

Jako milovníci historie sbíráme spoustu relikvií a reálií z poválečných let až do současnosti. Reálie máme vystavené v naší kanceláři a používáme je jako drobnou muzejní činnost pro případné návštěvníky, tak i jako předměty denní potřeby při našich setkáních.

Americká sekce

2. světová válka 1941-1945

Několik našich členů se orientuje výhradně na americkou armádu v období 2. světové války. Díky většímu portfoliu našich uniforem jsme schopni se zapojit téměř do každé historické ukázky.

Studená válka 1947-1991

Všichni jsme před lety milovali válku ve Vietnamu a vše s ní spojené, avšak některým tato láska vydržela do současnosti. S válkou ve Vietnamu začali sbírat i další věci, které symbolizují americké know-how a stali se tak symboly studené války.

Německá sekce

Wehrmacht 1935-1945

Rozšířením naší členské základny jsme si "vychovali" své vlastní protivníky a zajatce z řad Velkoněmecké říše.

SS 1925-1945

ve výstavbě

Ostatní činnost

Vojenská turistika

V čase, kdy nemám žádnou naplánovanou aktivitu, nás najdete na všemožných místech, která jsou spjata s armádami napříč celou Evropou.

Péče o válečné hroby

Další naší volnočasovou aktivitou je péče a úklid kolem pomníků a válečných hrobů, zejména v okolí města  Litvínov.

Společenský život

Během plesové sezóny se snažíme reprezentovat náš spolek na všemožných kulturně-společenských akcích.

Program na objednávku

Pokud chcete i vy vojenský tábor a techniku na Vaší akci, využijte kontaktní formulář v sekci obchod, nebo kontakty.

V neposlední řadě máme spoustu činností, které jsme již odsunuli na vedlejší kolej, ale stále v nich umíme ledasco podniknout, připravit, deomluvit a zorganizovat. Jedná se například o Rakousko-Uhersko, doby divokého západu, první republika, ... a s čím si neumíme poradit, tak Vás uričtě rádi odkážeme na patřičné kluby.