Naše činnost

Sekce Sovětského svazu

Velká vlastenecká válka

Sovětský svaz za 2. světové války osvobodil většinu našeho území, proto jsme se zaměřili primárně na něj. NKVD, Kozáci, Námořníci a vše co je spjaté s Rudou armádou.

Studená válka

Jako milovníci historie sbíráme spoustu relikvií a reálií z poválečných let až do současnosti. Reálie máme vystavené v naší kanceláři a používáme je jako drobnou muzejní činnost pro případné návštěvníky, tak i jako předměty denní potřeby při našich setkáních.

Americká sekce

Indiánské války

Od roku 2010 se již tradičně koná první víkend prázdnin akce s názvem "Poslední indiánské války", které se účastníme již od samého začátku. Jedná se o jednu z největších akcí tohoto druhu v ČR a my jsme tam za těch X let získali mnoho přátel a zkušeností.

2. světová válka

Několik našich členů se orientuje výhradně na americkou armádu v období 2. světové války. Díky většímu portfoliu našich uniforem jsme schopni se zapojit téměř do každé historické ukázky.

Studená válka

Všichni jsme před lety milovali válku ve Vietnamu a vše s ní spojené, avšak některým tato láska vydržela do současnosti. S válkou ve Vietnamu začali sbírat i další věci, které symbolizují americké know-how a stali se tak symboly studené války.

Československá sekce

Studená válka

3/4 našich členů prošla základní vojenskou službou, na kterou rádi vzpomínají, proto když je možnost účastníme se akcí, kde můžeme připomenout vojenské dny starší generaci.

Porevoluční armáda ČR

V posledních letech AČR prošla značnou modernizací a my proto ukazujeme její stav před touto modernizací.

Německá sekce

Wehrmacht

Rozšířením naší členské základny jsme si "vychovali" své vlastní protivníky a zajatce z řad Velkoněmecké říše.

Ostatní činnost

Vojenská turistika

V čase, kdy nemám žádnou naplánovanou aktivitu, nás najdete na všemožných místech, která jsou spjata s armádami napříč celou Evropou.

Péče o válečné hroby

Další naší volnočasovou aktivitou je péče a úklid kolem pomníků a válečných hrobů, zejména v okolí města  Litvínov.

Společenský život

Během plesové sezóny se snažíme reprezentovat náš spolek na všemožných kulturně-společenských akcích.

Program pro dětské tábory

V letní sezóně jsme tu a tam požádáni o spolupráci na programu pro dětské tábory, Jsme za to vždy vděční a hrdí, že si organizátoři vybrali právě nás.