NKVD

Začátkem podotýkáme, že nejsme příznivci represí a zločinů NKVD, tyto činy neschvalujeme!


Vojska NKVD jsou naším hlavním zaměřením z období 2. světové války. NKVD je pro nás zajímavé zejména tím, že na česko-slovenské scéně vojenské historie jsme jedním z celých tří klubů, které se tímto zabývají. Náš spolek se zabývá zejména střeleckými (bojovými) jednotkami. 


NKVD (Народный комиссариат внутренних дел - lidový komisariát vnitřních záležitostí) byl založen v roce 1934 a  svou činnost ukončil v roce 1946. Za cca 12 let své existence bylo díky represím v SSSR zatčeno na 1 500 000 lidí z nichž byla zhruba polovina popravena. V roce 1939 se vojáci NKVD podíleli na obsazení Polska a na základě smlouvy o neútočení s Německem, spolupracovalo NKVD s SS. Ještě v prvních týdnech války spolu s SS probíhali čistky a likvidace důkazů o spolupráci. V roce 1946 bylo NKVD transformováno na MVD (Ministerstvo pro vnitřní záležitosti) a tento název, zůstal do dnešních časů.

Pod "civilní" správu komisariátu patřilo mnoho odřadům, zejména:

 • státní bezpečnost
 • dělnicko-rolnické milice
 • dopravní milice (policie)
 • požární ochrana
 • pohraničníci
 • evidence obyvatelstva, majetku a státní archiv
 • vězeňská služba, pracovní kolonie a pracovní tábory
 • rozvědka a kontrarozvědka
 • úřad pro geodézii a kartografii
 • úřad pro míry a váhy
 • různé další hospodářské a administrativní oddíly
Během svého krátkého období se některé z výše uvedených úřadů různě oddělovali od správy NKVD, ale za několik měsíců byli opět zařazeny pod vedení lidového komisariátu. 

Hodnost vojenského komisaře byla z počátku války rovna veliteli jednotky, de facto komisař měl větší slovo než velitel, což jim dávalo právo rušit rozkazy, v krajním případě mohli velitele bez soudu popravit. Díky výše uvedenému se v roce 1941 sovětská vojska dopustila mnoha taktických chyb, což mělo za následek obrovské ztráty na životech. V roce 1942 byla upravena pravomoc vojenských komisařů, velitel jim byl od té doby nadřízeným, nicméně i přes tuto skutečnost, měl komisař u mužstva velké slovo a autoritu, kterou si udržoval zejména za pomoci strachu. Pod "vojenskou" část NKVD patřilo:
 • správa pro válečné zajatce
 • místní protivzdušné oddíly (vnitrostátní)
 • zadržovací oddíly
 • střelecké oddíly
 • horské oddíly (zejména v oblasti Kavkazu)
 • vojenští komisaři (političtí komisaři)
 • vojenská rozvědka

Vojska NKVD patřili ve velké vlastenecké válce mezi elitní jednotky, které byli zároveň politickým nástrojem režimu, dostával se jim nejlepší výcvik, zbraně, vybavení. Vojska NKVD byla především pyšná na svou nezaměnitelnou uniformu, kterou u všech hodností reprezentuje zejména modrá čepice s malinovou lemovkou. V mnoha případech je známo, že vojáci NKVD odmítli nosit ochranné přilby podle hesla "naše uniforma je naše hrdost" (stejné heslo užívali námořní jednotky, které byli převeleny k pěchotě), tím se však stali okamžitým terčem odstřelovačů. Ve většině případů vojska NKVD netrpěli nedostatky a díky tomu dbali, aby mohli chodit dle výstrojních norem a předpisů. Výjimku tvořili horské oddíly, které nosili směs civilního horolezeckého oblečení a všemožných vojenských stejnokrojů.